Welcomeวันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 13


ครั้งที่ 13 วันที่ 30 กันยายน 2553


=> อาจารย์ให้นักศึกษาเตรียมกระดาษลังมา เพื่อนให้นักศึกษาแต่ละคนทำป้ายนิเทศแบบใดก้ได้โดยการนำเอาความรู้ที่อาจารย์สอนมาประยุกต์ใช้ อาจารย์มีกระดาษสี กาว กรรไกร สี ให้ แต่ก่อนลงมือทำก็ได้ให้นักศึกษาวางแผ่นก่อนทำจากนั้นก็ให้ลงมือทำได้


ผลงาน


ครั้งที่ 12ครั้งที่ 12 วันที่ 23 กันยายน 2553

=> อาจารย์ให้ส่งแป้งโดว์พร้อมกับอุปกรณ์การเล่น และจากนั้นก้ได้สรุปเรื่องสื่อและประโยชน์ของสื่อ ทำให้เกิดทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้

ครั้งที่ 11


ครั้งที่ 11 วันที่ 16 กันยายน 2553

=> วันนี้อาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำแป้งโดว์ โดยแบ่งกลุ่มแล้วเตรียมอุปกรณ์มาทำในห้องเรียน จากนั้นก้ได้ช่วยกันลงมือทำแป้งโดว์ บรรยากาศตอนทำทุกคนตื่นเต้นและสนุกสนานไปกับการทำ และเมื่อทำแป้งโดว์เสร็จทุกคนก็ได้ช่วยกนัเก็บของทำความสะอาด

=> จากการทำแป้งโดว์ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่ายังมีสิ่งที่สามารถเล่นแทนดินน้ำมันได้และก็ยังปลอดภัยด้วย และเราก็ยังสามารถหาอุปกรณ์มาเล่นกับแป้งโดว์ได้โดยที่ไม่ต้องซื้อ


ครั้งที่ 10


ครั้งที่ 10 วันที่ 9 กันยายน 2553

=> อาจารย์ให้ส่งงาน ป๊อบอัพ แล้วจากนั้นอาจารย์ก็ได้ให้นักศึกษาสอบ บรรยากาศตึงเครียดเล็กน้อย


ผลงานป๊อบอัพ


ครั้งที่ 9

ครั้งที่ 9 วันที่ 2 กันยายน 2553


=> วันนี้อาจารย์ได้ให้กลุ่ม 101 กับ 102 มาเรียนรวมกัน แล้วได้ตรวจงานที่ใต้ตึกคณะศึกษาศาสตร์ จากนั้นก็ได้ขึ้นไปเรียนบนห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ดูและเล่นเกมการศึกษาที่อาจารย์เตรียมมาให้

ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 8 วันที่ 19 สิงหาคม 2553

=> อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องการไปอบรมในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 แล้วก็ได้ให้คนที่ไม่ได้ไปมาเซ็นชื่อพร้อมกับถามเหตุผลว่าเพราะอะไร จากนั้นอาจารย์ก็ได้ตรวจดูงานของนักศึกษาแล้วก็ได้ให้งานใหม่ และอาจารย์ก็ได้สอนทำ ป๊อบอัพในแบบต่าง ๆ


ผลงานที่ได้เข้าอบรมสื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 7


ครั้งที่ 7 วันที่ 29 กรกฎาคม 2553

- อาจารย์เข้ามาสั่งให้นักศึกษาอ่านชีท เกมการศึกษา และอาจารย์ได้ออกไปทำธุระ เมื่ออาจารย์กลับมาก็อธิบายเรื่อง เกมการศึกษาและสั่งงานให้นักศึกษาคิดทำเกมการศึกษาคนละหนึ่งเกม โดยมีตัวอย่างในชีสและต้องไม่ให้ซ้ำกันมีรูปแบบเหมือนกันได้แต่เนื้อหาไม่ให้เหมือนกัน


เกมการศึกษาของดิฉัน คือ เกมภาพตัดต่อยีราฟ A-Z


เกมส์ที่ทำนี้เป็นการเล่นที่ให้ความสนุกสนานและยังทำให้เด็กได้รู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A-Z และทำให้รู้จักรูปการ์ตูนสัตว์ จึงคิดว่ามันเหมาะสมกับเด็ก และเด็กสามารถเล่นได้ทุกครั้งที่เด็กอยากเล่น


ทักษะและประสบการณ์ที่เด็กได้รับ คือ สามารถพัฒนาความสามารถทางการสังเกตและได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

วัสดุ

1. กระดาษร้อบปอนด์
2. ดินสอ ยางลบ
3. สี
4. โฟมยางหรือกระดาษลัง
5. กาว
6. กรรไกรหรือคัตเตอร์

วิธีทำ

1.นำกระดาษร้อยปอนด์มาตัดขนากตามที่ต้องการ
2.วาดรูปยีราฟและ A-Z แล้วระบายสี
3.นำกระดาษไปติดกับโฟมยางหรือกระดาษลัง
4.นำคัตเตอร์มาตัดตามรูปเป็นชิ้น ๆ ก็เสร็จแล้วค่ะ


วิธีเล่น

- สอน A-Z ให้เด็กได้รู้
- นำตัวอักษร A-Z มาคละกัน
- ให้เด็กนำมาต่อในฐานที่ทำไว้
- เมื่อต่อเสร็จตรวจดูว่าถูกต้องหรือไม่
- เมื่อถูกก็ชื่นชมและให้คะแนน